Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden en afspraken


INSCHRIJVING

Je inschrijving dient ondertekend terug bezorgd te worden. Je krijgt van ons een bevestiging per e-mail.

AANSPRAKELIJKHEID

De reiziger boekt zijn/haar vliegtuigreis autonoom. De luchtvaartmaatschappij is enkel verantwoordelijk voor de heen- en terugvlucht.

In Egypte laten de reizigers zich uit vrije wil begeleiden door lokale bedoeïenen waarvan zij weten dat deze niet verzekerd noch, aansprakelijk zijn voor gebeurlijke ongevallen. Bij ziekte, letselschade of een ongeval tijdens de reis, bent u zelf verantwoordelijk. De kosten daarvan dient u zelf te vergoeden en te regelen met uw ziekte- en/of hospitalisatieverzekering. Desert-soul is niet aansprakelijk voor uw opgelopen schade.

Er is geen bijstandsverzekering voorzien in de prijs voor de lokale woestijntrip. Het wordt de reiziger aanbevolen zelf na te gaan of hij/zij een annulerings- en/of bijstandsverzekering heeft en er een af te sluiten.

De workshops zijn niet en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen.
Noch Quinx, Tutto per Tutti bv, Human Matters of andere organisaties als rechtspersoon noch de begeleiders van de workshops kan/kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten of derden.

Elke deelnemer is verplicht de schade die hij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar.

CONFIDENTIALITEIT

Deelne(e)m(st)ers verbinden zich tot confidentialiteit van alle informatie die de andere deelne(e)m(st)ers en het groepsproces betreft.

BETALING

De accommodatiekost zoals vermeld op de website kan je cash meebrengen naar Egypte en rechtstreeks betalen ter plaatse aan de bedouïenen.
U ontvangt ter plaatse een bewijs van betaling op naam van de door u doorgegeven facturatiegevens.

Indien gewenst is overschrijven mogelijk maar daar zijn bankkosten ter uwe lasten aan verbonden en voor de bedoeïnen niet handig.
Farag Goma Ouda, 16 Moubark residance, Dahab, South Sinai
Rekeningnummer: 4000802449 eur - Swift: CIBEEGCX040
Bank: CIB, Dahab Branch, Blue Hole Plaza Center, Mashrabah, Dahab, South- Sinaï

Het bedrag voor de begeleiding bij de trips met workshop :
U ontvangt voor het workshopgedeelte een factuur per e-mail. Het bedrag voor de bedoeïenen dient wel cash meegenomen te worden.


ANNULERING VAN EEN ACTIVITEIT

We behouden ons ten allen tijde het recht voor om een trip te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de begeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. Wanneer we ons genoodzaakt ziet een programma te annuleren, word je hiervan op de hoogte gebracht en betalen wij het door jou betaalde bedrag terug, zonder extra schadevergoeding.

ANNULERING VAN EEN AANMELDING

  • Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
  • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de trip geldt 200 euro als anulatiekost. Tot 14 dagen voor vertrek zal 50% van de totaalsom worden aangerekend, daarna dient de volledige vergoeding betaald te worden en is geen restitutie meer mogelijk
  • Vind je zélf een vervanger, dan rekenen we slechts de administratiekosten van 100 euro.

Post- of e-maildatum geldt als annuleringsdatum.
Indien je helemaal niet annuleerde, ben je het hele bedrag verschuldigd.